Antik eserleri ve doğasıyla Didim

Antik eserleri ve doğasıyla Didim 

Doğuda Muğla ve Akbük Körfezi, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindeki Didim, Aydın’ın turizm alanında iki büyük ilçesinden biridir. Şimdi Didim’in tarihi ve turistik yerlerini daha yakından tanıyalım…

Eşsiz tarihi dokusuyla, altın renkli kumsalları ve muhteşem koyları ile en müthiş kıyı kentlerinden biri olan Didim’in gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışalım…

APOLLON TAPINAĞI

Efsaneye göre, Tanrı Apollon bir gün Didyma yöresinde çobanlık yapan Brankhos’a rastlar.

Onun saf ruhundan ve nazik yaklaşımından çok hoşlanan Apollon, ona biliciliğin (yani kehanetin) sırlarını öğretir.

Öğrendiği tanrısal sırları insanlara aktarma amacındaki çoban Brankhos, bugünkü Apollon Tapınağı’nın bulunduğu yerdeki defne ormanı ve su kaynağının hemen yakınına tanrısı Apollon adına ilk tapınağı kurar.

Dünyanın en önemli ve en büyük tapınaklarından biri olan Apollon Tapınağı Yenihisar ilçe merkezindedir.

Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir yerdir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir.

Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Herodot M.Ö. 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder.

Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal yeri Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır.

M.Ö. 311’de tekrar canlanmaya ve mabet yeniden inşa edilmeye başlanır. Seleukoslar döneminde mabet planında değişiklikler yapılarak boyutları büyütülmüştür.

Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen kitabelerden anlaşılmaktadır.

M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir.

Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabedin adytonuna bir kilise yapılmıştır.

DİDİM PLAJLARI

Sahil şeridinde 50 kilometrelik bir alana yayılmış olan ve mavi bayrak ödüllü Didim plajları,

yılın büyük kısmında güneşli olması ve de uzayıp giden kumsalları ile Ege’nin en gözde turizm merkezleri arasında.

Didim’in en çok turist çeken noktası olan Altınkum ise Didim’e 10 kilometre uzaklıktadır. Turkuaz mavisi denizinde, yelken, dalış, rüzgar sörfü gibi aktiviteler ön plandadır.

MİLET ANTİK KENTİ

Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla günümüzde denizden 10 kilometre içeride bulunan Miletos, antik dönemde filozoflar kenti olarak biliniyordu.

Kent çok iyi düzenlenmiş ızgara planıyla tanınır. Kentte bulunan yapılar arasında en ilgi çekenler,

15:000 kişilik kapasiteli, onarımı sürmekte olan Roma çağı yapısı Tiyatro, M.S. 1. yüzyılda inşa edilen Roma Hamamları, ana dini merkez olan Delphinion,

Kuzey Agora, MS 1. yüzyıla ait İonik Stoa, Capito hamamları, Gymnasium, 2. yüzyılda inşa edilen Bouleterion, 164 x 196 metre boyutlarındaki Güney Agora,

MS 2. yüzyılda yapılan Faustina Hamamı’dır. MÖ 38’de Roma imparatorlarının özel ilgisiyle özerkliğini elde eden ve İon şehirleri arasında metropol düzeyine ulaşan Milet,

şehrin limanlarının yavaş yavaş alüvyonla dolması ve çevresinin bataklığa dönmeye başlamasıyla MS 3. yüzyıldan itibaren önemini yitirmeye başladı.

PRİENE ANTİK KENTİ

Didim’e 35 dakika uzaklıktadır. Söke’ye bağlı Güllübahçe’nin Turunçlar mahallesinde yer alır.

370 metre yükseklikte sarp bir kaya üzerine kurulması saldırılara karşı koymada avantaj sağlamıştır.

Ayrıca yüksek bir yerde olması kentin farklı yönlerden de görülebilmesine imkan sağlamaktadır.

Miletos gibi Ion Birliğinin bir üyesi olduğu kabul edilen Priene hakkındaki ilk bilgilere ise M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında antik kaynaklarda rastlanmaktadır.

Kentin en önemli yapıları arasında Demeter Tapınağı, Athena Tapınağı, tiyatro, agora, Zeus Tapınağı, bouleuterion, Yukarı Gymnasion, Aşağı Gymnasion,

Mısır Tapınağı, Büyük İskender’in Evi, Bizans klisesi, nekropol ve konut alanları sayılabilir. 5.000 kişilik kapasiteye sahip tiyatro M.Ö. 350 yılında inşa edilmiştir.

Tanrıça Athena için kentin en hakim yerine yapılan tapınağın önünde Athena’nın altın ve fildişinden yapılan heykeli yer almaktaydı.

Tapınak sunağının günümüzde yalnız bir bölümü ayaktadır.

BAFA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Didim’e 10 kilometre uzaklıktadır. Bafa Gölü’nde 200’ün üstünde kuş türü bulunmaktadır.

Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, Flamingo, Akkuyruklu Kartal, Kaşıkçı kuşu bölgenin belli başlı kuş türleridir.

B. Menderes deltasının güney doğu bölgesinde yer alan göl B.Menderes Nehri taşkınlarının körfezi doldurmasıyla oluşmuştur.

En derin yeri 25 metredir. Gölün hemen doğusunda Herakleia Antik Kenti’nde, Athena ile Endymion tapınakları, Agora, hamam ve anfitiyatro bulunmaktadır.

Kıyıya çok yakın bir ada üzerindeki Bizans Manastırı ve hemen yanında bir kayaya oyulmuş kaya mezarı bulunmaktadır.

Gölün, kuzeybatısında Myus ile güney batısında Aissessos antik kentleri de vardır.

FAUSTİNA HAMAMI

Hamam belli dönemlerde onarımdan geçmiştir. Burada bulunan Nusa heykelleri şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi nde sergilenmektedir. Hamamın büyük bir havuzu ve havuzun kenarında çeşme olarak kullanılan bir aslan heykeli ise Milet Müzesi’nde bulunmaktadır.
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/didim-gezilecek-yerler-antik-eserleri-ve-dogasiyla-didim-gezilecek-yerler/